Sykdom

Sykdom i barnehagen

Når barnet er sykt skal det være hjemme. Da er det fint om dere legger inn beskjed på MyKid eller ringer oss. Det er viktig at dere vurderer barnets allmenntilstand før det kommer tilbake. Hvis barnet trenger medisiner ser vi helst at barnet får det før og etter tiden i barnehagen. Dette på grunn av vårt ansvar. Ved behov for medisinering i barnehagen, kontakt personalet.

Dersom noe skulle skje med barnet i barnehagen, er det viktig at vi til enhver tid har riktig telefonnummer til de foresatte. Er det noen endringer, gi oss beskjed.

Hovedregler

  • Barn med feber over 38,0 grader eller høyere/diaré/oppkast skal holdes hjemme fra barnehagen
  • Barn med oppkast eller diaré skal holdes hjemme i to døgn (48 timer) etter at de er symptomfrie
  • Barn med smittsomme sykdommer skal holdes hjemme den tiden det er fare for å smitte andre barn/voksne
  • Barnet skal ha utbytte av å være i barnehagen. Dersom barnets almenntilstand er sterkt nedsatt, barnet er slapp, grinete, ikke interessert i lek, har dårlig appetitt og ute av stand til å følge vanlige aktiviteter i barnehagen, bør det holdes hjemme fra barnehagen
  • Vær fleksibel og oppfinnsom for å finne gode løsninger for barnet/familien og barnehagen når barnet begynner å bli frisk og foreldrene vurderer at han/hun kan gå i barnehagen igjen
  • Daglig leder er, sammen med avdelingsledere, ansvarlig for å gjøre barnehagens hovedregler kjent for foreldrene
  • Vis forståelse og omsorg for foreldrenes vanskelige situasjon. Reglene overholdes for å beskytte det syke barnet, resten av barnegruppen og personalet

Her finner du rådene fra Folkehelseinstituttet.

Hellerud barnehage
Landeroveien1
0672 Oslo