Vi utvider utekonseptet

Vi er allerede godt i gang med å teste og forbedre utegruppa som ble etablert i høst. For å sikre barnehagens fremtidige drift og vårt ønske om å utvikle oss som pedagogisk arena, samt styre etter visjonen vår, planlegger vi nå å utvide konseptet. Vi jobber fremdeles med premissene på hvordan vi ønsker å ha det i praksis, men kan allerede nå fortelle at etableringen utvides til 10-12 barn.

Vi jobber hele tiden med å forbedre oss i tråd med visjonen vår – som er å være en lekende, naturlig og røff barnehage. Vi har lenge snakket om hvordan vi kan endre oss for å kunne være enda mer ute og bruke naturen. Nå tar vi neste skritt og fortsetter det gode arbeidet for en utegruppe som vil ha en praksis der det meste av liv og virke blir ute og i skogen.

Vår erfaring har lært oss at det å være ute, og spesielt å ha skogen som miljø, er veldig bra for barns fysiske utfoldelse og psykiske helse. Forskning viser dessuten at barn som har mye utetid i barnehagen, utvikler en større grad av oppmerksomhet og konsentrasjon på skolen og senere i livet.

Utvidelsen av konseptet innebærer endringer og vi ser fram til å kunne videreutvikle oss. Takket være motiverte ansatte og tett dialog med styret er vi overbeviste om at vi vil få mange fornøyde barn og foreldre. På sikt håper og tror vi at vår barnehage vil bli ennå mer attraktiv for nye søkere og at eksisterende brukere vil se et betydelig kvalitetsløft. Målet er å forbli blant Norges beste barnehager og tilby en naturlig og en variert barnehagehverdag.

Foto av Mathilde Langevin og Fredrik Solli WandemUnsplash.

Hellerud barnehage
Landeroveien1
0672 Oslo